dinsdag, 30 juni 2015
Tekst grootte

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Vanaf 1 januari 2015 zijn de activiteiten van de Intercommunale Watermaatschappij (IWM) overgenomen door De Watergroep.

Om die overstap vlot te laten verlopen, werd door medewerkers van IWM en De Watergroep bij alle IWM-klanten de stand van hun watermeter opgenomen.

U ontving van IWM een eindafrekening met een begeleidende brief. Voor vragen over deze eindfactuur kan u nog steeds terecht op het adres en het telefoonnummer vermeld op deze factuur.


Op deze pagina vindt u meer informatie en nieuwe contactgegevens


 

Meterstanden

Indien u van ons een brief ontving met het verzoek om uw meterstand door te geven en deze tot op vandaag nog niet heeft doorgegeven werd er door ons een berekende meterstand gefactureerd.

U kan géén meterstanden meer doorgeven via deze website.

Indien u niet akkoord gaat met de door ons gefactureerde meterstand kan u hiervoor nog contact met ons opnemen tot 15 maart 2015.

 

Algemeen Waterverkoopreglement

Vanaf 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht. Dit reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en bevat de rechten en plichten van de drinkwaterbedrijven, de rioolbeheerders en hun klanten.

Op 6 december 2013 werd dit Algemeen Waterverkoopreglement aangepast door de Vlaamse Regering.

Wil u meer weten?  Bekijk dan de brochure van de Vlaamse Milieumaatschappij: